Święty Mikołaj

Boże Narodzenie

Nie można jednoznacznie stwierdzić, od kiedy chrześcijanie świętują Boże Narodzenie. Prawdopodobnie już od 313 roku na znak zwycięstwa cesarza Konstantego Wielkiego nad Maksencjuszem. Można też przypuszczać, że był to rok 275, kiedy to chrześcijanie zaczęli świętować narodzenie Jezusa, po tym jak cesarz Aureliusz ustanowił święto państwowe ? narodziny boga Słońce w dniu 25 grudnia, w przesilenie zimowe. Z kolei Nowy Testament zakłada, że Chrystusa poczęto 25 marca, więc rocznica jego urodzin musi przypadać na dzień 25 grudnia.

Świętowanie narodzin Chrystusa powinno poprzedzać przygotowanie duchowe. W dawnej Galicji przestrzegano postu w poniedziałki, środy i piątki. Od V wieku kościół katolicki wprowadził Adwent. Jest okres 3 niedziel poprzedzających święta. Adwent to czas wyciszenia, zadumy nad sobą, ma na celu przygotować nas, na przyjście dzieciątka Jezus.

Boże Narodzenie to najpiękniejsze święta obchodzone przez chrześcijan. To wyjątkowy czas, kiedy rodziny spotykają się, zasiadają przy wspólnym stole, kolędują i świętują wspólnie narodziny Jezusa. Święta to wyjątkowy czas, pełen magii, ciepła i milej atmosfery. Święta Bożego Narodzenia mają wiele tradycji. Obchodzi się je zawsze 25 grudnia. Dzień wcześniej to wigilia świąt. W tym dniu, poprzedzającym święto spożywa się uroczystą kolację, a o północy wszyscy gromadzą się kościołach, by czcić narodziny Pana. W okresie świąt kościoły są pięknie strojone choinkami, nie brakuje też szopek bożonarodzeniowych, które stawia się na cześć narodzin dzieciątka w ubogiej stajence w Betlejem.

Zobacz także:
Informacje o: Choince
Informacje o: Wigilii